nghiên cứu khoa học

Có cách nào đạt điều tốt nhất cho mọi mục tiêu?

Đó là câu hỏi đặt ra cho bài toán đa mục tiêu, nội dung chính trong bài báo cáo khoa học “Phương pháp Denovo và Ứng dụng trong hệ thống […]

Buổi Seminar khoa học “Phương pháp Denovo và Ứng dụng trong hệ thống quản lý”

Mô hình sản xuất hiện đại được đặc trưng bởi các hoạt động không lãng phí, không có bộ đệm, đúng lúc, sử dụng đầy đủ các nguồn lực khan […]

Giới thiệu đề tài tham gia Giải thưởng Nghiên cứu khoa học Euréka – Năm 2020

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka là Giải thưởng cao quý dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên trên toàn […]

Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Ngoài nhiệm vụ dạy học, các giảng viên của khoa còn đầu tư thời gian để tập trung nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của […]

Ba đề tài nghiên cứu của giảng viên ĐHQT Hồng Bàng đạt giải Young Investigator Award

Ngày 30 tháng 1 năm 2019, Hội đồng Khoa học của Đại học Hiroshima đã trao giải thưởng Young Investigator Award (Travel award) cho 3 đề tài nghiên cứu khoa học của 3 giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt ĐHQT Hồng Bàng.

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172