Quản trị kinh doanh

HIU họp rà soát công tác tự đánh giá Chương trình đào tạo (CTĐT)

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Trường đại học quốc tế Hồng Bàng đã tiến hành họp rà soát công tác tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo: Điều Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172