HIU họp rà soát công tác tự đánh giá Chương trình đào tạo (CTĐT)


Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Trường đại học quốc tế Hồng Bàng đã tiến hành họp rà soát công tác tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo: Điều Dưỡng, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng nhằm rà soát danh sách thành viên Hội đồng tự đánh giá và thông qua kế hoạch tự đánh giá.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS Trần Mạnh Hà – Phó Hiệu Trưởng nhà trường, đại diện Phòng ĐBCL, Phòng TCNS và các Khoa có CTĐT được đánh giá.

 Lượt xem: 123

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172