Đại học Quốc tế Hồng Bàng hướng dẫn sinh viên cách học trực tuyến


Cập nhật lần cuối vào 07/04/2020

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng hướng dẫn sinh viên cách đăng ký và học tập trên nền tảng các khoá E-learning về các môn học của học kỳ 2 năm học 2019-2020 của Trường.

Để đăng ký học trực tuyến các bạn sinh viên cần lưu ý những điều sau: 

1. Chuẩn bị máy tính có thể truy cập internet,

2. Sử dụng tài khoản email 365 office do Nhà trường cấp cho mỗi sinh viên,

– Xem hướng dẫn chi tiết cách đăng nhập tài khoản bằng email:

[HIU] HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN OFFICE 365

HIUers xem video để được hướng dẫn cách đăng nhập và sử dụng tài khoản OFFICE 365 do nhà trường cấp cho mỗi sinh viên nhé.<3 Tài khoản OFFICE 365 được dùng để truy cập vào các khóa học E-learning (nền tảng học trực tuyến) và truy cập để nhận các thông tin chính thống có liên quan đến sinh viên từ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong thời gian học tập tại trường nhé.Trong trường hợp không đăng nhập được, sinh viên gửi email về itoffice@hiu.vn để được hỗ trợ.

Người đăng: Cộng đồng sinh viên HIU vào Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

– Xem hướng dẫn hướng chi tiết cách dẫn đổi mật khẩu tài khoản:

[HIU] HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN OFFICE 365

HIUers xem video để được hướng dẫn cách đổi mật khẩu tài khoản OFFICE 365 do nhà trường cấp cho mỗi sinh viên nhé.<3 Đổi mật khẩu tài khoản OFFICE 365 để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của mỗi sinh viên, đây là việc cần thiết khi sử dụng tài khoản email cá nhân của sinh viên do nhà trường cấp<3 Tài khoản email này được dùng để truy cập vào các khóa học E-learning (nền tảng học trực tuyến) và truy cập để nhận các thông tin chính thống có liên quan đến sinh viên từ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong thời gian học tập tại trường nhé.Trong trường hợp không đổi được mật khẩu, sinh viên gửi email về itoffice@hiu.vn để được hỗ trợ.

Người đăng: Cộng đồng sinh viên HIU vào Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Trong trường hợp không đăng nhập được sinh viên gửi thông tin về địa chỉ email: itoffice@hiu.vn để được hỗ trợ.

3. Các bạn xem hướng dẫn đăng nhập để theo dõi các bài giảng trực tuyến hoặc xem video clip chi tiết:

[HIU] HƯỚNG DẪN TRUY CẬP NỀN TẢNG HỌC TRỰC TUYẾN E-LEARNING

[HIU] E-LEARNING: NỀN TẢNG HỌC TRỰC TUYẾNNhà trường hướng dẫn sinh viên HIU đăng ký và học tập trên nền tảng các khoá E-learning về các môn học của học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.Sinh viên truy cập nền tảng cần có1. Máy tính có thể truy cập internet.2. Tài khoản email 365 office do nhà trường cấp cho mỗi sinh viên (hướng dẫn truy cập tại: https://www.facebook.com/hiu.oss/videos/121904502597408/), Trong trường hợp không đăng nhập được sinh viên gửi email về itoffice@hiu.vn để được hỗ trợ.3. Xem video clip và làm theo hướng dẫn để truy cập vào các khóa học trực tuyến.Chúc các em nhiều sức khỏe và mong sớm gặp lại các em tại HIU – Ship of knowledge nhé <3

Người đăng: Cộng đồng sinh viên HIU vào Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Chúc các em nhiều sức khỏe và mong sớm gặp lại các em tại HIU, dưới đây là các bước đăng nhập vào học trực tuyến cùng xem và thực hiện nhé!

HIU là thành viên của NHG