HIU phấn đấu trở thành trường đại học đa lĩnh vực, chất lượng cao và có môi trường quốc tế tốt nhất ở Việt Nam


Cập nhật lần cuối vào 01/07/2020

Đ/c Đặng Thùy Khánh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực xây dựng môi trường học tập lấy sinh viên làm trung tâm, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo. Triển khai và hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ giáo dục và Đào tạo đã được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các Trường Đại học cao Đẳng Việt Nam cấp giấy chứng nhận. Tổ chức cho gần 300 sinh viên các khoa đi học ngắn hạn tại nước ngoài. Tiếp nhận hơn 50 sinh viên Hàn Quốc sang học diện trao đổi sinh viên 6 tháng đến 1 năm. Tiếp đón và làm việc với hơn 30 tổ chức, đối tác quốc tế. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy ủy Trường đã xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong nhà trường.

Đ/c Đặng Thùy Khánh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo đại hội
Đ/c Đặng Thùy Khánh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những thành quả mà Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.Đồng chí thống nhất với định hướng phát triển chiến lược Nhà trường đến năm 2025, sẽ trở thành Trường đại học tư thục có qui mô lớn ở Việt Nam, có uy tín ngang tầm với các trường Đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á và thế giới; Trở thành trường đại học đa lĩnh vực, chất lượng cao và có môi trường quốc tế tốt nhất ở Việt Nam; Đồng thời thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ Đại học đến Tiến sĩ và thực hiện nghiên cứu ứng dụng và cơ bản trong các lĩnh vực khoa học sức khỏe, kinh tế, quản lý, khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật – công nghệ nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh đảng bộ cần tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lới sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy trường cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó trọng tâm là tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng quy định và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng ngắn gọn, xúc tích nhưng vẫn đảm bảo được tính giáo dục, tính chiến đấu và tính quần chúng; Thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong các kỳ sinh hoạt, đặc biệt là trong công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm; Việc ra nghị quyết của chi bộ cần cụ thể, thiết thực, khả thi, tránh hình thức.

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ IV (2020-2025) gồm 9 đồng chí. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu 3đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Tại Hội nghị lần thứ I của Ban chấp hành Đảng ủy trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu các chức danh bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Theo đó, đồng chí Hồ Thanh Phong trúng cử vị trí Bí thư Đảng ủy trường nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

Theo: Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ chí minh (ĐUK)


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172