Sinh viên HIU tham gia “Chương trình trao đổi sinh viên” học kỳ mùa Xuân 2022


Cập nhật lần cuối vào 06/10/2022

Chương trình trao đổi sinh viên là hoạt động hàng năm của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với các trường đối tác trên toàn thế giới. Đây là một trong những chương trình quốc tế nổi bật tại HIU đưa đến cho sinh viên có cơ hội trải nghiệm học tập và giao lưu với các bạn sinh viên quốc tế tại môi trường học tập nước ngoài trong thời gian 4 năm học tại HIU.

Vào học kỳ mùa Xuân (T3/2022), sinh viên HIU đã tham gia trao đổi từ 6 tháng đến 1 năm tại các trường Đại học Hàn Quốc: Chungbuk National University, Seoul Women’s University, Yeungnam University, Busan University of Foreign Studies. Chúng ta hãy cùng xem trải nghiệm của các bạn sinh viên HIU tại các trường Đại học.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172