Tín hiệu tốt về cơ hội việc làm dành cho sinh viên ngành Quản lý Giáo dục


Cập nhật lần cuối vào 01/12/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Thông tư này được ban hành sẽ thay thế Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Theo tinh thần của Thông tư mới nhất này, để tương thích với Chương trình giáo dục phổ thông mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai, cùng với xu thế đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay, ngoài cơ cấu các vị trí việc làm đã ban hành ở Thông tư 16/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định ban
hành thêm một số vị trí việc làm mới trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập nhằm đáp ứng mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông mới.

Điều này thực sự là một tín hiệu tốt, mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Quản lý giáo dục trong tương lai, cụ thể theo dự thảo Thông tư:

*Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành

– Trường tiểu học (04 vị trí): Viên chức làm công tác giảng dạy (giáo viên tiểu học hạng I, II, III); viên chức giáo vụ; viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; viên chức tư vấn học sinh.

– Trường trung học cơ sở (05 vị trí): Viên chức làm công tác giảng dạy (giáo viên trung học cơ sở hạng I, II, III); Viên chức giáo vụ; Viên chức thiết bị, thí nghiệm; Viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; Viên chức tư vấn học sinh.

– Trường trung học phổ thông (5 vị trí): Viên chức làm công tác giảng dạy (giáo viên trung học phổ thông hạng I, II, III); Viên chức giáo vụ; Viên chức thiết bị, thí nghiệm; Viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; Viên chức tư vấn học sinh.

* Danh mục vị trí việc làm dùng chung và hỗ trợ phục vụ

Theo dự thảo Thông tư, Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông:
Chuyên môn dùng chung (Thư viện; Công nghệ thông tin; Kế toán; Y tế; Thủ quỹ; Văn thư); Hỗ trợ phục vụ (Quản lí học sinh – giám thị; Bảo vệ; Nấu ăn; Vệ sinh).

Như vậy, với cơ cấu vị trí việc làm mới, đã thêm cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp cử nhân Quản lý giáo dục ở các vị trí công việc trong các trường phổ
thông công lập quốc gia như sau:

  1. Viên chức giáo vụ.
  2. Viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.
  3. Viên chức tư vấn học sinh.
  4. Viên chức quản lý học sinh – giám thị.

Dự thảo Thông tư sẽ sớm được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục ở các trường phổ thông hiện nay và đồng thời cũng tạo được niềm tin về nghề nghiệp trong tương tai cho những ai đã, đang và sẽ chọn ngành Quản lý giáo dục để học tập và nghiên cứu.

Để củng cố niềm tin, bạn hãy click vào các đường link dưới đây:

https://luatvietnam.vn/…/du-thao-thong-tu-hung-dan-ve…

https://giaoduc.net.vn/du-thao-vi-tri-viec-lam-truong-pho….

TS. Huỳnh Trọng Cang

Giảng viên Viện KHGD&ĐTGV


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172