QLKH_Thông báo khác

Bộ TN&MT: Mời viết bài Hội thảo Khoa học thường niên lần thứ XXII với chủ đề “Nước – Khí hậu – Biến đổi khí hậu”

Năm 2020, Liên hợp quốc chọn chủ đề cho Ngày Nước thế giới là “Nước và Biến đổi khí hậu” và Ngày Khí tượng thế giới là “Khí hậu và Read More…

Sở KH&CN TP.HCM: Mời tham gia đăng ký cuộc thi “Dự án Đổi mới Sáng tạo Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) của TP.HCM năm 2020 (hai-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thông báo và trân trọng kính mời quý tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, nhóm cá nhân Read More…

Thông báo cập nhật các Công trình NCKH của Giảng viên, CBNV giai đoạn từ 01/01/2020 đến nay

Căn cứ theo thông báo số 20/TB-HIU, để phục vụ cho việc thống kê và cập nhật thông tin khoa học công nghệ của Nhà trườngtrong giai đoạn từ O1/O1/2O2O đến 31/12/2O2O và chuẩn bị Read More…

Thông báo Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước năm 2020 của Quỹ Đổi mới Sáng tạo VINGROUP (VINIF)

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, và cán bộ nhân viên trong Nhà trường,Phòng QLKH thông báo đến toàn thể Quý Thầy, Cô, cán bộ nhân viên trong Nhà trường Thông báo về chương Read More…

Thông báo Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2020

Kính gửi: Quý Thầy/Cô,Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Ban tổ chức Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TPHCM 2020, với các Read More…

Thông báo cập nhật các Công trình NCKH của Giảng viên, CBNV giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2019

Căn cứ theo thông báo số 95/TB-HIU, để phục vụ cho việc thống kê và cập nhật thông tin khoa học công nghệ của Nhà trườngtrong giai đoạn từ O1/O1/2O18 đến 31/12/2O19 và chuẩn bị Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172