Thông báo khác

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Thông báo hỗ trợ đăng bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín ISI, Scopus năm TC16 (2022 – 2023)

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN: Thư mời viết bài Hội thảo ICYREB 2022

Thông báo đăng ký Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 24 năm 2022

Khoa RĂNG HÀM MẶT: Tổ chức hội thảo khoa học “NHA KHOA PHỤC HỒI KỸ THUẬT SỐ – DIGITAL RESTORATIVE DENTISTRY”

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 24 năm 2022

Phòng QLKH-HTQT: Tổ chức buổi Seminar tập huấn về viết và công bố bài báo khoa học trên Tạp chí uy tín trong nước và quốc tế (ISI, SCOPUS) trong lĩnh vực KHXH&NV

Phòng QLKH-HTQT: Tổ chức buổi Seminar tập huấn về viết và công bố bài báo khoa học trên Tạp chí uy tín trong nước và quốc tế (ISI, SCOPUS) trong lĩnh vực khoa học sức khỏe

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: mời tham gia tập huấn với Nhà xuất bản Taylor & Francis “Từ nghiên cứu đến công bố quốc tế”

Trường Đại học Y Hà Nội: Tổ chức Hội nghị Giáo dục Y khoa lần thứ VI Chủ đề: “Chuyển đổi đào tạo Y khoa trong kỷ nguyên của đổi mới và tiến bộ kỹ thuật”

Thông báo về việc tính giờ nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 (01/7/2021 đến 30/6/2022)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172