Thông Báo NCKH

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Hội thảo quốc gia 2023 “Chuyển đổi số: Xu thế phát triển trong giáo dục đại học”

Thông báo số 4 về việc cập nhật các Công trình NCKH của Giảng viên-CBNV từ 01/07/2022 đến 30/06/2023

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Thông báo hỗ trợ đăng bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín ISI, Scopus năm TC16 (2022 – 2023)

Thư mời viết bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2023-2024

Sở KH&CN Tp.HCM: thông báo về việc mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo Đợt 1 năm 2023

Sở KH&CN Tp.HCM: thông báo về việc mời tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Bộ KH&CN: Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 150/QĐ-BKHCN)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 127/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ thực hiện năm 2023

Sở KH&CN Tiền Giang: thông báo về việc mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo Đợt 1 năm 2023

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172