Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Cập nhật lần cuối vào 26/05/2021

Nhằm tạo sự thống nhất trong hành động, Ban chấp hành Đoàn trường ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với 3 chương trình và 8 chỉ tiêu.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Qua đó, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của đoàn viên, thanh niên góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh việc tạo môi trường rèn luyện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên viên ưu tú phát triển Đảng; đổi mới các loại hình trải nghiệm cho sinh viên Nhà trường; có giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn và thanh niên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

Lễ kết nạp Đảng viên năm học 2019 – 2020

3 Chương trình hành động

Chương trình 1: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng các mạng, đạo đức, lối sống văn hoá; tạo môi trường rèn luyện, bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú

Chương trình 2: Phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; đồng hành chăm lo cho sinh viên Nhà trường

Chương trình 3: Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các lực lượnhg thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát phản biện xã hội

8 chỉ tiêu hành động

Hội nghị Hướng dẫn NCKH sinh viên năm học 2020 – 2021

Với việc ban hành chương trình hành động, Ban chấp hành Đoàn trường đặt chỉ tiêu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và ít nhất 80% thanh niên được học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường;

Hằng năm, phấn đấu 100% cơ sở đoàn có duy trì có hiệu quả ít nhất 01 công trình học tập và làm theo lời Bác, giai đoạn 2020 – 2025.

Tuyên dương và nhân rộng 250 gương đoàn viên, sinh viên, cán bộ đoàn – hội tiêu biểu, thông qua phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Tuổi trẻ HIU tiêu biểu làm theo lời Bác”, “Nhà giáo trẻ HIU tiêu biểu.

Xây dựng kế hoạch tổ chức 03 loại hình trải nghiệm cho đoàn viên, hội viên, sinh viên Nhà trường, gắn với nhu cầu của sinh viên

Phấn đấu ít nhất 15 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, đóng góp hơn 1000 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp của sinh viên. Phấn đấu hằng năm, Đoàn trường có ít nhất 01 công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường

Phấn đấu đến cuối năm 2025, 100% cán bộ đoàn – hội đạt trình độ B1 và tương đương trở lên, trình độ tin học B1. Định kỳ hằng năm tổ chức 01 cuộc thi tìm hiểu văn hoá quốc tế cho sinh viên

Hằng năm kết nạp ít nhất 300 đoàn viên mới, 1500 hội viên.

Phấn đấu giới thiệu 65 Đoàn viên ưu tú cho đảng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có ít nhất 70% Đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng, và ít nhất 30% Đảng viên kết nạp là từ Đoàn viên ưu tú.

Với 3 chương trình và 8 chỉ tiêu, Ban chấp hành Đoàn trường mong muốn chương trình hành động phải được thực hiện sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, có sự lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của tsinh viên và điều kiện thực tiễn tại Nhà trường.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172