• Lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường: xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn trường; đề ra chủ trương, đường lối, phương hướng lãnh đạo sát với điều kiện thực tiễn của Nhà trường và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, sinh viên.
  • Thực hiện nghĩa vụ của Trường đối với Nhà nước. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương theo quy định của Điều lệ Đảng.
  • Lãnh đạo các hoạt động của Nhà trường thông qua việc ban hành các nghị quyết, thông qua các chương trình công tác toàn khoá, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.
  • Cụ thể hoá nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng cấp trên phù hợp với điều kiện cụ thể của Đảng bộ nhà trường. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai chỉ thị, nghị quyết gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị trong từng năm học.

Văn bản - Biểu mẫu

Văn bản cấp trên

Số hiệu Loại văn bản  Trích yếu Cơ quan ban hành
Số 01-HD/TW
28/9/2021
Hướng dẫn Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng BCH Trung ương
Số 24-QĐ/TW
30/72021
Quy định Quy định thi hành Điều lệ Đảng BCH Trung ương
Số 01-KL/TW
18/5/2021
Kết luận Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Bộ chính trị
Đề cương tuyên truyền Tài liệu Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV BTG Trung ương
Đề cương tuyên truyền Tài liệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên BTG Trung ương
Đề cương tuyên truyền Tài liệu Đề cương tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X và Hội đồng nhân dâp các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 BTG thành ủy
01-HD/TW Hướng dẫn Hướng dẫn kiểm tra thẻ đảng viên Ban tổ chức Trung ương
HD09/BTCTW Hướng dẫn Nghiệp vụ công tác Đảng viên Ban Tổ chức trung ương
CV278-BTGDUK
11/5/2020
Công văn Tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề “Tự hào một dải biên cương" BTG Đảng Ủy khối
HD09/BTCTW Hướng dẫn Nghiệp vụ công tác Đảng viên Ban Tổ chức trung ương
29/QĐ-TW Quy định Quy định về việc thi hành điều lệ Đảng Ban chấp hành trung ương
30/QĐ-TW Quy định Quy định về thực hiện chương VII, VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Ban chấp hành trung ương
KH289.ĐUK Kế hoạch Kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
KH290.ĐUK Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
CT45-TW Chỉ thị Chỉ thị của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Ban chấp hành trung ương
CV29.ĐUK Công văn Tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
CV288.ĐUK Công văn Về việc phổ biến tuyên truyền chương trình phát thanh Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
291-HD/BTGĐUK Hướng dẫn Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2020 Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
01-HD/BTGĐUK Hướng dẫn Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về khu vực phòng thủ
04-HD/BTGĐUK Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
05-HD/BTGĐUK Hướng dẫn Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
13-HD/BTCTU Hướng dẫn Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, sàng lọc đảng viên BTC Thành ủy

Biểu mẫu Kết nạp Đảng viên mới

STT Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
1 Danh mục hồ sơ kết nạp Đảng Xem
2 Mẫu trích yếu BB họp chi bộ xét kết nạp Đảng Xem
3 Biên bản Đoàn khoa Xem
4 Biên bản Chi đoàn Xem
5 Mẫu 7-KNĐ Nghị quyết Đảng ủy Xem
6 Mẫu 6 – KNĐ Nghị quyết Chi bộ Xem
7 Mẫu 5 – KNĐ Tổng hợp ý kiến nhận xét Xem
8 Mẫu 4b-KNĐ Ý kiến nhận xét cấp ủy nơi cư trú Xem
9 Mẫu 4a-KNĐ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn Xem
10 Mẫu 4-KNĐ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Xem
11 Mẫu 3-KNĐ Giấy giới thiệu người vào Đảng Xem
12 Mẫu 2-KNĐ Lý lịch của người xin vào Đảng Xem
13 Mẫu 1-KNĐ Đơn xin vào Đảng Xem

Biểu mẫu Chuyển Đảng chính thức

STT Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
1 Mục lục hồ sơ chuyển Đảng chính thức Xem
2 Mẫu trích yếu BB họp chi bộ xét chuyển Đảng chính thức Xem
5 Mẫu 14-KNĐ Nghị quyết Đảng ủy về xét chuyển Đảng chính thức Xem
6 Mẫu 13-KNĐ Nghị quyết Chi bộ về xét chuyển Đảng chính thức Xem
7 Mẫu 12-KNĐ Tổng hợp ý kiến nhận xét Đảng viên dự bị Xem
8 Mẫu 12b-KNĐ Ý kiến nhận xét cấp ủy nơi cư trú Xem
9 Mẫu 12a-KNĐ Nhận xét của Đoàn thể đối với Đảng viên dự bị Xem
10 Mẫu 11-KNĐ Biên bản nhận xét Đảng viên dự bị Xem
11 Mẫu 10-KNĐ Bản kiểm điểm Đảng viên dự bị Xem

Biểu mẫu chuyển sinh hoạt Đảng

STT Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
1 Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng Xem
2 Mẫu trích yếu BB họp chuyển sinh hoạt Đảng (trong nước) Xem
5 Mẫu trích yếu BB họp chuyển sinh hoạt Đảng (ngoài nước) Xem
6 Mẫu tự kiểm cá nhân Xem

Kế hoạch

Số hiệu VB Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
01-KHLT/BTG.ĐUK-ĐUĐHTĐT 22/3/2021 Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu bầu cử đại biểu quốc hội và đại hiểu hội đồng nhân dân Xem
01-KH/DU.HIU 03/02/2020 Kế hoạch tổ chức học tâp chuyên đề năm 2020 Xem

Thông báo

Số hiệu VB Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
1 12-TB/ĐU.HIU Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi" Xem
1 11-TB/ĐU.HIU Thông báo tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" Xem
1 10-TB/ĐU.HIU Thông báo tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021 Xem
1 81-TB/ĐUK Thông báo chiêu sinh lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính năm 2021 Xem
1 09-TB/ĐU.HIU Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân Xem
1 08-TB/ĐU.HIU Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 Xem
1 02-TB/ĐU.HIU Triển khai cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Xem
2 03-TB/ĐU.HIU Phân công nhiệm vụ BCH Đảng bộ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020-2025 Xem

Quyết định

Số hiệu VB Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
06-QĐ/ĐU.HIU 26/6/2020 Ban hành quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020-2025 Xem
07-QĐ/ĐU.HIU 15/8/2020 Ban hành quy chế làm việc cùa UBKT đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020-2025 Xem

Văn bản khác

Số hiệu VB Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
1 14/5/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Xem
02-HD/ĐU.HIU 30/01/2020 Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 Xem

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Đảng bộ HIU nhiệm kỳ 2020-2025

STT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Lê Khắc Cường Bí thư
2 ThS. Lê Thị Bé Phó Bí thư
3 ThS. Trần Ngọc Hải Ủy viên
4 Đ/c Phạm Thụy Hoài Đông Ủy viên
5 Đ/c Nguyễn Thành Trung Ủy viên
6 Đ/c Đỗ Thị Thu Trâm Ủy viên

Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ 1

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS Trần Ngọc Hải Bí thư
2 ThS Huỳnh Hoa Hồng My Phó Bí thư

Chi bộ 2

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS Lê Hải Đăng Bí thư
2 Võ Thị Mai Khanh Ủy viên

Chi bộ 3

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thành Trung Bí thư
2 Đỗ Thị Thu Trâm Phó bí thư

Chi bộ 4

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Thụy Hoài Đông Bí thư
2 Huỳnh Mỹ Tiên Phó Bí thư
3 Lê Thị Anh Ủy viên

Chi bộ 5

STT Họ và tên Chức vụ
1 Huỳnh Thị Thu Thảo Phó Bí thư
2 Lê Thị Huỳnh Như Ủy viên

Liên Hệ

Thông tin liên hệ

♦ Số điện thoại: 028 73083456 (3623)

♦ Email: partycommitteeoffice@gmail.com or belt@hiu.vn

♦ Địa chỉ: Lầu 3, 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh

♦ Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6 (Sáng: 8:00 – 12:00; Chiều: 13:00 – 17:00)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172