Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

CHỨC NĂNG

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng là đơn vị giúp việc, tham mưu cho Ban Giám hiệu, đồng thời là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trong việc tổ chức thực hiện công tác khảo thí; phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo bên trong của Nhà trường; hướng dẫn và giám sát quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo tại các đơn vị theo đúng mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng; định kỳ triển khai công tác kiểm định chất lượng nội bộ

NHIỆM VỤ

+ Tham mưu cho Ban giám hiệu  về: Phát triển số lượng và chất lượng ngân hàng đề thi; xây dựng chiến lược, chính sách ĐBCL giáo dục – đào tạo trong Nhà trường; mô hình và cấu trúc hệ thống ĐBCL giáo dục – đào tạo phù hợp với các bậc, hệ đào tạo của Trường; tổ chức thực hiện công tác khảo thí, kiểm định và xếp hạng phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường.

+ Triển khai thực hiện: Công tác khảo thí: Xây dựng quy trình, quy định về tổ chức kiểm tra giữa kỳ; kết thúc môn học và thi cuối kỳ theo quy định của Bộ GDĐT; quản lý đề thi; giám sát việc làm đề, coi thi, chấm thi, thực hành, làm khóa luận, đề án tốt nghiệp,….; và công tác ĐBCL giáo dục: Xây dựng, phát triển hệ thống ĐBCL bên trong, hình thành văn hóa chất lượng giáo dục trong Trường; xây dựng và tổ chức kế hoạch đánh giá trong; tham gia đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ GDĐT; lưu trữ thông tin về hoạt động ĐBCL, kiểm định chất lượng, cập nhật và đề xuất đăng tải thông tin trên website của Trường; tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường về hoạt động kiểm định chất lượng; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

+ Giám sát, kiểm tra, phối hợp: Phối hợp với các đơn vị cải tiến công tác thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các bậc, hệ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; giám sát quá trình triển khai, thực hiện công tác ĐBCL của các đơn vị trong Trường; phối hợp với Phòng CNTT và các đơn vị thiết kế hệ thống thông tin, dữ liệu về chất lượng giáo dục; phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kiến nghị của các đoàn đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng của Trường; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị trong Trường.

THÔNG BÁO

Thông báo mở khóa đào tạo đánh giá chương trình đào tạo của tổ chức AUN

Từ ngày 03 - 06/12/2019, AUN-QA sẽ tổ chức khóa đào tạo triển khai đánh giá chương trình đào tạo,…

Read more

Thông báo tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2018

TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC Nhằm triển khai hiệu quả công tác tự đánh giá và công…

Read more

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Ngày 01/12/2022, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế. Xem tại đây

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ

Ngày 01/12/2022, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Quan hệ quốc tế. Xem tại đây

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Ngày 01/12/2022, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng. Xem tại đây

TIN TỨC

UBND TP.HCM khen thưởng thành tích xuất sắc cho Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

UBND TP.HCM khen thưởng thành tích xuất sắc cho Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tại Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, UBND TPHCM đã quyết định trao tặng bằng…

Read more
HIU họp rà soát công tác tự đánh giá Chương trình đào tạo (CTĐT)

HIU họp rà soát công tác tự đánh giá Chương trình đào tạo (CTĐT)

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Trường đại học quốc tế Hồng Bàng đã tiến hành họp rà soát công…

Read more
Tập huấn rà soát và điều chỉnh Chương trình Đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục

Tập huấn rà soát và điều chỉnh Chương trình Đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục

ĐHQT Hồng Bàng (HIU) tổ chức tập huấn “Rà soát và điều chỉnh Chương trình Đào tạo (CTĐT)” phục vụ…

Read more

QUY TRÌNH

Quy trình soạn thảo, rà soát, cải tiến các văn bản hành chính trong Trường ĐHQT Hồng Bàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-HIU ngày 08/4/2021) Xem tại đây

Quy trình khảo sát ý kiến các bên liên quan Trường ĐHQT Hồng Bàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-HIU ngày 08/4/2021) Xem tại đây

Quy trình xây dựng Chương trình đào tạo Trường ĐHQT Hồng Bàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-HIU ngày 31/5/2021)Xem tại đây

Quy trình thẩm định Chương trình đào tạo Trường ĐHQT Hồng Bàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-HIU ngày 31/5/2021) Xem tại đây

Quy trình đánh giá cải tiến Chương trình đào tạo Trường ĐHQT Hồng Bàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-HIU ngày 31/5/2021) Xem tại đây

QUY ĐỊNH

Empty section. Edit page to add content here.

QUY CHẾ

♦ Quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường ĐHQT Hồng Bàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-HIU ngày 12/10/2021) Xem tại đây

TS. Phan Đồng Châu Thủy
Trưởng phòng
Phụ trách quản lý các công việc chung của Phòng

BỘ PHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Trần Thị Lệ Trinh
Chuyên viên
Phụ trách kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo
Phạm Thị Duyên
Chuyên viên
Phụ trách kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo
Bùi Thị Thúy Hằng
Chuyên viên
Phụ trách kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo
Nguyễn Thị Kim Cương
Chuyên viên
Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng bên Trong

BỘ PHẬN KHẢO THÍ

ThS. Vương Thành Đạt
Chuyên viên
Phụ trách công tác khảo thí

BỘ PHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ XẾP HẠNG QUỐC TẾ

Huỳnh Ngọc Bảo Trân
Chuyên viên
Phụ trách kiểm định chất lượng và xếp hạng quốc tế

PHÒNG KHẢO THÍ – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Cơ sở 1: Tầng 8, số 215 Điện Biên Phủ – Phường 15 – Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Tầng 1, Khu D, số 120, Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.7308.3456 (ext: 3427)

 

 

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172