Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

Chức năng

Phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong;
Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;
Giám sát hoạt động giảng dạy trong phạm vi toàn trường.

Nhiệm vụ

Xây dựng và triển khai chiến lược đảm bảo chất lượng của nhà trường; chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục; tổ chức công tác tự đánh giá chương trình đào tạo và các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học;
Quản lý và giám sát hoạt động của mạng lưới đảm bảo chất lượng của nhà trường tại các đơn vị;
Phối hợp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan để xử lý, phân tích, đối sánh phát hiện các mặt mạnh và tồn tại của các đơn vị;
Giám sát hoạt động giảng dạy.

Văn bản – Quy trình

Văn bản pháp quy

Văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng

Xem ngay

Quy trình - Quy định

Quy trình, quy định công tác đảm bảo chất lượng bên trong

Xem ngay

TIN TỨC - THÔNG BÁO

Liên hệ

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, TP. HCM
Họ và Tên Chức năng Email
Tô Minh Nhựt Phụ trách phòng nhuttm@hiu.vn
Nguyễn Ri Sing Phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng bên trong, Khảo sát các bên liên quan singnr@hiu.vn
Phạm Thị Duyên Phụ trách công tác Giám sát hoạt động giảng dạy, thư ký duyenpt@hiu.vn
Trần Thị Lệ Trinh Phụ trách công tác Cải tiến sau đánh giá, công tác xếp hạng trường trinhttl@hiu.vn
Bùi Thị Thúy Hằng Đang cập nhật… hangbtt@hiu.vn

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172