Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

CHỨC NĂNG

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng là đơn vị giúp việc, tham mưu cho Ban Giám hiệu, đồng thời là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trong việc tổ chức thực hiện công tác khảo thí; phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo bên trong của Nhà trường; hướng dẫn và giám sát quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo tại các đơn vị theo đúng mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng; định kỳ triển khai công tác kiểm định chất lượng nội bộ

NHIỆM VỤ

+ Tham mưu cho Ban giám hiệu  về: Phát triển số lượng và chất lượng ngân hàng đề thi; xây dựng chiến lược, chính sách ĐBCL giáo dục – đào tạo trong Nhà trường; mô hình và cấu trúc hệ thống ĐBCL giáo dục – đào tạo phù hợp với các bậc, hệ đào tạo của Trường; tổ chức thực hiện công tác khảo thí, kiểm định và xếp hạng phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường.

+ Triển khai thực hiện: Công tác khảo thí: Xây dựng quy trình, quy định về tổ chức kiểm tra giữa kỳ; kết thúc môn học và thi cuối kỳ theo quy định của Bộ GDĐT; quản lý đề thi; giám sát việc làm đề, coi thi, chấm thi, thực hành, làm khóa luận, đề án tốt nghiệp,….; và công tác ĐBCL giáo dục: Xây dựng, phát triển hệ thống ĐBCL bên trong, hình thành văn hóa chất lượng giáo dục trong Trường; xây dựng và tổ chức kế hoạch đánh giá trong; tham gia đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ GDĐT; lưu trữ thông tin về hoạt động ĐBCL, kiểm định chất lượng, cập nhật và đề xuất đăng tải thông tin trên website của Trường; tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường về hoạt động kiểm định chất lượng; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

+ Giám sát, kiểm tra, phối hợp: Phối hợp với các đơn vị cải tiến công tác thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các bậc, hệ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; giám sát quá trình triển khai, thực hiện công tác ĐBCL của các đơn vị trong Trường; phối hợp với Phòng CNTT và các đơn vị thiết kế hệ thống thông tin, dữ liệu về chất lượng giáo dục; phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kiến nghị của các đoàn đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng của Trường; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị trong Trường.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

Sample Text

Văn bản pháp quy

Văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng

Xem ngay

Quy trình - Quy định

Quy trình, quy định công tác đảm bảo chất lượng bên trong

Xem ngay

TS. Phan Đồng Châu Thủy - Trưởng phòng

BỘ PHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

bvnb

Trần Thị Lệ Trinh - CV

Phạm Thị Duyên - Chuyên viên

Nguyễn Quỳnh Anh - Chuyên viên

Bùi Thị Thúy Hằng - Chuyên viên

BỘ PHẬN KHẢO THÍ

Vương Thành Đạt - Chuyên viên

BỘ PHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ XẾP HẠNG QUỐC TẾ

Huỳnh Ngọc Bảo Trân - Chuyên viên

PHÒNG KHẢO THÍ – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

215 Điện Biên Phủ – Phường 15 – Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.7308.3456 (ext: 3427)

Email: qualityassurance@hiu.vn

 

 

 Lượt xem: 1464

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172