Viện Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên

Viện Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) được hình thành và phát triển theo mục tiêu định hướng chung là đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức và thể chất với 7 chuyên ngành: Bóng đá, Bóng chuyền, Võ thuật, Quản lý thể thao, Cầu lông, Điền kinh, Thể hình.

Viện Đào tạo quốc tế

Viện Đào tạo quốc tế – Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng được thành lập với sứ mệnh: 1) Đào tạo ra nguồn nhân lực trình độ quốc tế, vừa giỏi về chuyên môn vừa có khả năng giao tiếp, đàm phán bằng tiếng Anh một cách lưu loát, hiệu quả; 2) Nơi hội tụ những giá trị văn hóa, tinh hoa và tri thức toàn cầu đến gần với sinh viên Việt Nam hơn.

Viện Đào tạo liên tục

Kết nối Nhà trường với doanh nghiệp và người sử dụng lao động thông qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng hiện đại, linh hoạt, cập nhật và theo yêu cầu của thị trường lao động.

Viện Đào tạo sau đại học

Viện Đào tạo sau đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo sau đại học trong toàn Trường.