Viện Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên

Viện Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) là một trong những đơn vị ngoài công lập đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo giáo viên trình độ đại học. Các giáo viên do Viện đào tạo là những nhà giáo dục có lòng say mê và yêu thương con người, giỏi chuyên môn và tận tâm với học sinh, đủ tự tin và năng lực ngoại ngữ để làm việc ngay cả trong môi trường quốc tế, đa văn hoá.

Viện Đào tạo quốc tế

Viện Đào tạo quốc tế – Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng được thành lập với sứ mệnh: 1) Đào tạo ra nguồn nhân lực trình độ quốc tế, vừa giỏi về chuyên môn vừa có khả năng giao tiếp, đàm phán bằng tiếng Anh một cách lưu loát, hiệu quả; 2) Nơi hội tụ những giá trị văn hóa, tinh hoa và tri thức toàn cầu đến gần với sinh viên Việt Nam hơn.

Viện Đào tạo Sau đại học – Đào tạo liên tục

Viện Đào tạo sau đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo sau đại học trong toàn Trường.