Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo Giáo viên

Chào mừng đến với Viện Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên

Viện Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) là một trong những đơn vị ngoài công lập đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo giáo viên trình độ đại học

Các giáo viên do Viện đào tạo là những nhà giáo dục có lòng say mê và yêu thương con người, giỏi chuyên môn và tận tâm với học sinh, đủ tự tin và năng lực ngoại ngữ để làm việc ngay cả trong môi trường quốc tế, đa văn hoá.

Các sinh viên của Viện được đào tạo theo mô hình trưởng thành toàn diện kết hợp với trải nghiệm thực tế thông qua con đường học bằng phục vụ. Khi tốt nghiệp, các sinh viên sẽ thực sự trở thành “là Cha Mẹ, là Thầy và là Bạn” của học sinh.

Bộ môn Giáo dục mầm non

Đào tạo các nhà giáo dục mầm non yêu trẻ, có khả năng thấu hiểu trẻ, thành thạo việc chăm sóc – giáo dục trẻ và giúp phát triển các năng lực độc đáo tiềm ẩn ở trẻ, để sau này có cuộc sống hạnh phúc, trở nên người hữu ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Bộ môn Giáo dục thể chất

Bộ môn Giáo dục Tiểu học

Bộ môn Giáo dục Tiểu học đào luyện nên những nhà giáo dục có tấm lòng yêu thương và quí trọng trẻ, có kiến thức toàn diện và khả năng hướng dẫn trẻ khám phá vẻ đẹp của thế giới tự nhiên và con người, có năng lực huấn luyện trẻ hình thành các đức tính và thói quen của con người nhân bản toàn diện trong thời đại mới.

Bộ môn Khoa học Giáo dục

Bộ môn Khoa học Giáo dục đảm hiện đảm nhận chương trình đào tạo cử nhân Quản lý Giáo dục. Chương trình này đào luyện nhân sự quản lý nhà trường, có hiểu biết sâu sắc về cơ cấu tổ chức và các nguyên lý vận hành nhà trường, am hiểu về nguyên lý giáo dục trong thực tiễn, nắm vững và áp dụng thành thạo các mô hình quản lý vào vận hành nhà trường để đạt được ở mức cao nhất cả chất lượng giáo dục và hiệu quả kinh tế.

 Lượt xem: 1734