Đăng ký đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường năm 2021 – 2022


Theo kế hoạch hoạt động trong năm tài chính XV (2021-2022), Phòng QLKH-HTQT xin thông báo đến Quý Khoa, Viện, Phòng, Trung tâm về việc đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2021 – 2022, cụ thể như sau:

 1. Mục đích: nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo của Nhà trường và góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội.
 2. Đối tượng đăng ký: cán bộ nhân viên, giảng viên cơ hữu, cán bộ kiêm nhiệm của Trường.
 3. Yêu cầu chung: đề tài phải có tính cấp thiết, thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đào tạo và định hướng phát triển nghiên cứu của các đơn vị và của Nhà trường. Kết quả nghiên cứu của đề tài phải được công bố trong ít nhất 01 bài báo trên Tạp chí chuyên ngành thuộc danh mục được HĐCDGSNN tính điểm.
 4. Nội dung nghiên cứu: nội dung và kết quả nghiên cứu của đề tài cần phải phục vụ cho hoạt động khoa học, đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà trường.
 5. Địa điểm nghiên cứu: tại các phòng thí nghiệm, Labo và các cơ sở thực hành, thực tập của Nhà trường.
 6. Thời gian thực hiện: từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày 01/7/2021.
 7. Kinh phí

Mức kinh phí hỗ trợ cho đề tài sẽ được Hội đồng xét duyệt cấp Trường quyết định và nằm trong khoảng sau:

 • Lĩnh vực Khoa học sức khỏe: 35 triệu đồng
 • Lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ: 30 triệu đồng
 • Lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn: 25 triệu đồng
 • Lĩnh vực Kinh tế – Quản trị:    25 triệu đồng
 • Các trường hợp đặc biệt sẽ được Hội đồng xem xét cụ thể.
 1. Tiêu chí ưu tiên

Các tiêu chí ưu tiên xét duyệt gồm: có nội dung nghiên cứu phù hợp với yêu cầu của Nhà trường; có yêu cầu hỗ trợ kinh phí phù hợp với điều kiện tài chính của Nhà trường; có khả năng chuyển giao công nghệ.

 1. Hồ sơ đăng ký

Chủ nhiệm đề tài gửi phiếu đề xuất thực hiện đề tài trong năm tài chính XV (2021-2022) theo nội dung sau (mẫu 01-GV):

 1. Tên đề tài dự kiến (ngắn gọn, súc tích và phản ánh được nội dung, mục tiêu nghiên cứu của đề tài);
 2. Thông tin chủ nhiệm đề tài (họ và tên, học hàm, học vị, chuyên ngành đào tạo, email, số điện thoại);
 3. Tên đơn vị (Khoa/Viện/Phòng/Trung tâm) nơi công tác;
 4. Hướng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài;
 5. Các nội dung chính dự kiến thực hiện;
 6. Kết quả dự kiến của đề tài;
 7. Thời gian thực hiện;
 8. Công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành: Có hay Không? Nếu có thì trên Tạp chí Quốc tế hay Tạp chí thuộc danh mục được HĐCDGSNN tính điểm?
 9. Mức kinh phí đề nghị được hỗ trợ (nêu mức tổng và liệt kê sơ bộ các nội dung quan trọng cần phải chi để có cơ sở xem xét);

Lưu ý: chủ nhiệm đề tài trình bày các nội dung các mục từ a) đến i) trên đây không quá 01 trang giấy khổ A4 (canh lề trái 30cm, phải 20cm, trên 20cm và dưới 20cm; Font chữ: Time New Roman; Cỡ chữ: 13; Khoảng cách giữa các dòng là Multiple = 1.15)

 1. Thời gian nộp và xét duyệt hồ sơ
 • Thời gian nhận hồ sơ đăng ký (đề cương): đến hết ngày 13/8/2021. Các hồ sơ nộp sau thời gian này sẽ không được xem xét trong năm học 2021-2022.
 • Xét duyệt sơ loại (dự kiến): 14/8/2021 – 20/8/2021.
 • Nộp thuyết minh đề tài (dự kiến): 21/8/2021 – 27/8/2021.
 • Xét duyệt thuyết minh đề tài (dự kiến): 28/8/2021 – 4/9/2021.
 • Quyết định giao đề tài (dự kiến): 6/9/2021
 1. Hình thức nộp hồ sơ
 • Hình thức nộp hồ sơ: gửi file mềm (soft copy) hồ sơ đăng ký về Phòng QLKH-HTQT qua email: rd@hiu.vn.
 • Tên file mềm (soft copy) được thống nhất trình bày như mẫu sau:

                             TÊN CNĐT_TÊN ĐỀ TÀI

                Ví dụ: Nguyen_Van_A_Nghiên cứu trích ly polyphenol từ lá chè xanh.

Quý Thầy, Cô đọc kỹ thông tin chi tiết trong Thông báo đính kèm để thực hiện đúng quy định của Nhà trường.

Phòng QLKH-HTQT kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị của Trường phổ biến rộng rãi thông báo này và hướng dẫn cho CBNV, giảng viên trong đơn vị thực hiện đúng tiến độ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng QLKH-HTQT (ĐT: 028.73083456 – Ext: 3617, Email: rd@hiu.vn) hoặc ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng: 0981049266. 

Trân trọng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172