Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo đề xuất đặt hàng, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Vĩnh Long năm 2021


A. Nội dung đề xuất đặt hàng, đặt hàng
a) Các giải pháp trong lĩnh vực xây dựng nông nghiệp – nông thôn mới
– Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về giống mới và công nghệ nhân giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, giống nấm (cây lúa, khoai lang, cây có múi; heo, bò; cá tra, rô phi) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường.
– Công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm. Chú trọng công nghệ, thiết bị chế biến sâu, công nghệ tạo giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp; công nghệ sơ chế nông – thủy sản.
b) Giải pháp khoa học trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ
– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ trong các doanh nghiệp; công nghiệp cơ khí, điện tử, sản xuất vật liệu chất lượng cao, các ngành công nghiệp phù hợp với quy hoạch, thu hút đầu tư.
– Nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến trong các ngành dịch vụ quan trọng như ngân hàng, tài chính, du lịch, thuế; phát triển giao dịch và thương mại điện tử.
c) Giải pháp khoa học trong lĩnh vực y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân
– Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong khám, chữa bệnh, thực phẩm chức năng từ nguồn dược liệu địa phương kết hợp y học cổ truyền; công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.
– Tập trung nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị.
d) Giải pháp khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
– Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến để khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Các công nghệ ngăn chặn và xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường ở làng nghề, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xử lý rác thải trong sinh hoạt, xây dựng, sản xuất, nhất là rác thải nhựa, xử lý phế phẩm, phụ phẩm trong nông nghiệp và sinh hoạt có nguồn gốc hữu cơ làm phân vi sinh, bảo vệ bền vững môi trường sinh thái.
– Nghiên cứu, dự báo đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, hậu quả của hiện tượng thời tiết cực đoan (lũ lụt, hạn, nhiệt độ bất thường…) đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; nghiên cứu xác định các giải pháp ứng phó hiệu quả.
– Công nghệ, thiết bị xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt; công nghệ, thiết bị đồng bộ sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng.
e) Giải pháp trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
– Nghiên cứu những vấn đề xã hội, tổng kết thực tiễn, phát hiện những tiềm năng, nguồn lực và mô hình mới trong thực tiễn để tham mưu, tư vấn, cung cấp luận cứ khoa học, lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra, nghiên cứu dự báo tình hình và xu thế phát triển làm cơ sở cho việc xây dựng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hoạch định các chủ trương, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
– Nghiên cứu giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng Cách mạng 4.0
– Giải pháp áp dụng KHCN nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
f) Giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh
– Đảm bảo các luận cứ khoa học, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề về đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội mới nảy sinh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội hội nhập quốc tế.
– Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm có tổ chức, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm do nguyên nhân xã hội…
– Các giải pháp xã hội hóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; trật tự an toàn xã hội, các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh môi trường, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.
g) Giải pháp khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh
– Các giải pháp xây dựng, quản lý, phát triển, khai thác quyền sở hữu trí tuệ.
– Các giải pháp tăng năng xuất đối với sản phẩm chủ lực, hàng hóa xuất khẩu của tỉnh.
– Các giải pháp nhằm tăng trưởng năng suất yếu tố tổng hợp – TFP nền kinh tế và trong doanh nghiệp.
B. Thời gian tiếp nhận đề xuất đặt hàng, đặt hàng
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận đề xuất đặt hàng, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2020 (Những đề xuất, đề xuất đặt hàng gửi sau ngày 10/7/2020 sẽ được tiếp nhận và đưa vào danh mục sơ bộ nhiệm vụ KH&CN ở năm tiếp theo, trừ các trường hợp có tính khẩn cấp, đặc biệt quan trọng giải quyết yêu cầu của tỉnh về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển KH&CN).
C. Biểu mẫu kèm theo
Chi tiết Thông báo và biểu mẫu kèm theo vui lòng tải về tại đây.

 Lượt xem: 426

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172