Đề xuất nhiệm vụ Khoa học

Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo đề xuất đặt hàng, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Vĩnh Long năm 2021

A. Nội dung đề xuất đặt hàng, đặt hànga) Các giải pháp trong lĩnh vực xây dựng nông nghiệp – nông thôn mới– Ứng dụng tiến bộ khoa học và Read More…

Tin từ Quỹ NAFOSTED: Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới Vương quốc Anh gọi hồ sơ đề tài nghiên cứu về Covid-19 ngày 21/05/2020

Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới Vương quốc Anh (UKRI) hiện đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu về dịch bệnh Covid-19 và Read More…

Bộ Xây dựng: Thông báo đề xuất nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2021 và giai đoạn 3 năm (2021–2023)

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Xây dựng về việc đề xuất nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư Việt Nam – Cộng hòa Czech năm 2020

Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ được ký ngày 6 tháng 11 năm 2019 về Hợp tác đổi mới công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Read More…

Bộ Xây dựng: Thông báo đề xuất các dự án năm 2021 thuộc chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030

Ngày 12/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2253/BXD-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo lĩnh vực Read More…

Sở KH&CN Đắk Nông: Thông báo số 306/TB-SKHCN về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông kính mời các Sở, ban, Read More…

Bộ Công Thương: Thông báo đề xuất nhiệm vụ 2021 thuộc CTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2019-2030

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (sau đây gọi là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư năm 2020 với Hàn Quốc

1. MỤC TIÊU: Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, ký năm 1995, Bộ Khoa Read More…

Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo hướng dẫn xây dựng đề xuất đặt hàng và đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc Hướng dẫn xây dựng đề xuất đặt Read More…

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo Số 465/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo số 465/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172