Đề xuất nhiệm vụ Khoa học

Sở KH&CN Long An: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023

Sở KH&CN Ninh Thuận: Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Quyết định số 1053/QĐ-UBND

Sở KH&CN Sóc Trăng: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài vào năm 2022

Sở KH&CN Tp.HCM: mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng Đợt 3/2022

NAFOSTED: Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED – FWO (Bỉ) 2022

NAFOSTED: Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG năm 2022

Sở KH&CN Hậu Giang: đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030

Sở KH&CN Bến Tre: đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”

Sở KH&CN Long An: tham gia đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”

Sở KH&CN Khánh Hoà: Thông báo đề xuất đặt nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172