Đề xuất nhiệm vụ Khoa học

Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Sở KH&CN Tây Ninh: Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia thuộc “Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030”

Bộ KH&CN: Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

NAFOSTED: Thông báo Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) mời nộp đề xuất nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn

Sở KH&CN Tây Ninh: Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2025

Sở KH&CN An Giang: Thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án Công nghiệp sinh học

Sở KH&CN Hậu Giang: đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025 “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”

Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023

Sở KH&CN An Giang: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 (đợt 2)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172