Đề xuất nhiệm vụ Khoa học

Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023

Sở KH&CN An Giang: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 (đợt 2)

Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2024

Sở KH&CN Tp.HCM: thông báo về việc mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo Đợt 1 năm 2023

Sở KH&CN Tp.HCM: thông báo về việc mời tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Sở KH&CN Tiền Giang: thông báo về việc mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo Đợt 1 năm 2023

Sở KH&CN Sóc Trăng: Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Sở KH&CN An Giang: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 (đợt 1)

Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện tại Kiên Giang từ năm 2024

Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang từ năm 2024

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172