Thông báo cập nhật các Công trình NCKH của Giảng viên-CBNV từ 01/01/2021 đến 01/07/2021


Căn cứ theo thông báo số 13/TB-HIU, để phục vụ cho việc thống kê và cập nhật thông tin khoa học công nghệ của Nhà trườngtrong giai đoạn từ 01/01/2O21 đến 31/12/2021 và chuẩn bị hồ sơ cho việc tham gia kiểm định các chương trình đào tạo theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, nay phòng QLKH-HTQT kính đề nghị Quý Thầy, Cô và CBNV Nhà trường cung cấp thông tin các Công bố khoa học, Đề tài NCKH, Sách/Giáo trình lưu hành nội bộ và Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích (sau đây gọi tắt là công trình khoa học) đã thực hiện xong trong khoảng thời gian nêu trên(chỉ khai thông tin các công trình khoa học được Thầy, Cô và CBNV thực hiện trên danh nghĩa là cán bộ của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng).
1. Nội dung cần cung cấp theo các biểu mẫu sau:
– Bài báo khoa học (Mẫu 1 – 2021)
– Đề tài NCKH (Mẫu 2 – 2021)
– Sách/Giáo trình lưu hành nội bộ (Mẫu 3 – 2021)
– Bằng Độc quyền sáng chế / Độc quyền Giải pháp hữu ích (Mẫu 4 – 2021)

Lưu ý: Chỉ khai thông tin các công trình khoa học được Thầy/Cô và CBNV thực hiện trên danh nghĩa là cán bộ của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

2. Hình thức nộp (Các đơn vị có thể chọn một trong hai hình thức):
– Tổng hợp và gửi file cứng (có xác nhận của Trưởng đơn vị) về phòng QLKH-HTQT
Quý Thầy/Cô có thể cung cấp trực tiếp tại đường link cập nhật file trên OneDrive của phòng QLKH tại link sau:

THỐNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH NCKH CỦA GIẢNG VIÊN, CBNV TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG TỪ 01/01/2021

3. Hạn chót nộp kết quả thống kê về phòng QLKH-HTQT: 17g00 ngày 05/01/2022.
phòng QLKH-HTQT kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện thông báo này và nộp kết quả về phòng QLKH-HTQT đúng thời gian quy định để báo cáo Ban Giám hiệu.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Điện thoại: (028) 7308 3456 – Ext: 3617
Hotline: 0912 620 178
Email: rd@hiu.vn

Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172