Thông báo cập nhật các Công trình NCKH của Giảng viên-CBNV từ 01/07/2021 đến 30/06/2022


Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc cung cấp minh chứng làm kiểm định giữa kỳ, thực hiện công tác việc tính giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) cho giảng viên của Nhà trường trong năm học 2021-2022 (giai đoạn từ 01/07/2021 đến 30/06/2022), Phòng QLKH-HTQT kính đề nghị Quý Thầy/Cô và CBNV Nhà trường cung cấp thông tin các  công trình khoa học đã thực hiện xong trong thời gian nêu trên (chỉ khai thông tin các công trình khoa học được Thầy/Cô và CBNV thực hiện trên danh nghĩa là cán bộ của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng).

Các công trình khoa học được cung cấp theo hình thức cập nhật online với nội dung và đường link cụ thể theo bảng:

STT

Nội dung công trình khoa học

Đường link

1

Bài báo công bố trên tạp chí khoa học

https://forms.gle/opSBM9LjM2GJ1fAe9

2

Thống kê đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu

https://forms.gle/zofA21vgnEqF9Qak8

3

Sách/Giáo trình lưu hành nội bộ

https://forms.gle/AYDrfJ6QcwHidPpy8

4

Bằng độc quyền Sáng chế/ Giải pháp hữu ích

https://forms.gle/t3weFpmwXikNY2419

5

Bài viết chuyên môn đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng

https://forms.gle/rLhV3tJ4VaMRxT7t5

Hoặc Quý Thầy/Cô và CBNV Nhà trường có thể cung cấp thông tin online tại đường link trên website của Phòng QLKH-HTQT bất kỳ thời điểm nào khi có công trình khoa học tại: https://hiu.vn/phong-quan-ly-khoa-hoc/hoat-dong-khoa-hoc-hiu/thong-bao-cap-nhat-cac-cong-trinh-nckh-cua-giang-vien-cbnv-tu-01-07-2021-den-30-06-2022/

Lưu ý: Các thông tin cập nhật sẽ là căn cứ để tính giờ NCKH của GV trong năm học 2021-2022.

Kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện thông báo này và nộp kết quả về Phòng QLKH-HTQT đúng thời gian quy định để báo cáo Ban Giám hiệu.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Điện thoại: (028) 7308 3456 – Ext: 3617
Hotline: 0912 620 178 – Hoặc ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng: 0981049266
Email: rd@hiu.vn

Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172