Thông báo số 4 về việc cập nhật các Công trình NCKH của Giảng viên-CBNV từ 01/07/2022 đến 30/06/2023


Để thống kê các công trình nghiên cứu khoa học của Nhà trường và cung cấp minh chứng phục vụ công tác kiểm định CSGD, kiểm định chương trình đào tạo và mở ngành đào tạo sau đại học…, đề nghị Quý Thầy/Cô và CBNV Nhà trường cung cấp thông tin các công trình khoa học đã thực hiện xong trong giai đoạn từ 01/07/2022 đến nay theo các mẫu tại các link online dưới đây. Các thông tin này sẽ là minh chứng để Phòng QLKH-TCKH và các đơn vị liên quan làm cơ sở tính giờ NCKH của GV trong năm học 2022-2023.

– Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 20/04/2023.

Lưu ý: Các Thầy Cô tiếp tục cập nhật các công trình khoa học, KHÔNG khai lại thông tin đã khai theo thông báo số 1, số 2 và số 3 trước đó.

– Quý Thầy, Cô, CBVN Nhà trường CHỈ khai các công trình khoa học được thực hiện trên danh nghĩa là cán bộ của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

– Nội dung công trình khoa học cập nhật theo đường link:

+ Bài báo công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành: https://forms.gle/opSBM9LjM2GJ1fAe9

+ Thống kê đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu: https://forms.gle/zofA21vgnEqF9Qak8

+ Sách/Giáo trình lưu hành nội bộ: https://forms.gle/AYDrfJ6QcwHidPpy8

+ Bằng độc quyền Sáng chế/ Giải pháp hữu ích: https://forms.gle/t3weFpmwXikNY2419

+ Bài viết chuyên môn đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng: https://forms.gle/rLhV3tJ4VaMRxT7t5

Quý Thầy/Cô và CBNV cũng có thể khai thông tin ở bất kỳ thời điểm nào khi có công trình khoa học theo link trên website của Phòng QLKH-TCKH: https://hiu.vn/phong-quan-ly-khoa-hoc/cap-nhat-cong-trinh-nckh-gv-nam-tc16/

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng QLKH-TCKH (ĐT: 028.73083456 /Ext: 3617, Email: rd@hiu.vn) hoặc ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng: 0981049266.

File đính kèm: Thông báo số 48/TB-HIU.

Trân trọng./.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172