Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên cấp trường đợt 2 năm 2020 – 2021


Theo kế hoạch NCKH năm 2020-2021, Phòng QLKH thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên Nhà trường về việc đăng ký thực hiện đề tài NCKH sinh viên cấp Trường năm 2020 – 2021 (đợt 2), cụ thể như sau:

 1. Đối tượng đăng ký: sinh viên chính quy Nhà trường.
 2. Yêu cầu:
 • Đề tài phải có tính mới, phù hợp với thực tiễn. Kết quả của đề tài có khả năng phát triển thành ý tưởng khởi nghiệp hoặc tham dự các cuộc thi nghiên cứu khoa học như Giải thưởng Eureka, VINFOTEC hoặc cấp cao hơn.
 • Điều kiện cần để được xem xét nghiệm thu: các đề tài hoàn thành đầy đủ hồ sơ để đăng ký các Giải thưởng như Eureka, VINFOTEC hoặc cấp cao hơn (có xác nhận của Ban Tổ chức).
 1. Kinh phí thực hiện:
 • Theo kế hoạch Tài chính được duyệt về hỗ trợ hoạt động NCKH sinh viên của Nhà trường. Kinh phí hỗ trợ được phê duyệt dựa trên chất lượng của đề cương và kết quả dự kiến của đề tài (không quá 10 triệu/đề tài).
 • Các đề tài đăng ký đầy đủ hồ sơ dự thi các giải và có xác nhận từ Ban tổ chức sẽ được Nhà trường hỗ trợ chi phí in poster, standee,… theo mức chi thực tế và không quá 1 (một) triệu đồng/đề tài.
 1. Trình tự đăng ký và xét tuyển
  • Các Khoa/Viện
 • Sinh viên, giảng viên hướng dẫn xây dựng, nộp đề cương và đề xuất mức kinh phí hỗ trợ về Khoa. Khoa kiểm tra, góp ý cho sinh viên và giảng viên hướng dẫn hoàn thiện đề cương (nội dung, định dạng theo mẫu quy định của Phòng QLKH).
 • Tổng hợp và gửi về Phòng QLKH (Hạn chót nhận hồ sơ đến 27/02/2021).
  • Phòng QLKH
 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
 • Thực hiện công tác phản biện kín nội dung của đề tài.
 • Phản hồi thông tin cho các chủ nhiệm đề tài và giảng viên hướng dẫn để hoàn thiện.
 • Thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường.
 • Ban Giám hiệu phê duyệt và thông báo mức kinh phí hỗ trợ cho các đề tài đạt yêu cầu.
 1. Thời gian thực hiện đề tài: Không quá 12 tháng.
 2. Lưu ý đối với GVHD:
 • Mỗi đề tài chỉ được 01 giảng viên hướng dẫn
 • Trong 01 đợt xét đề tài, 01 giảng viên được nhận không quá 02 đề tài.
 • Trong 01 năm, 01 giảng viên được nhận không quá 03 đề tài.
 1. Lưu ý đối với sinh viên:
 • Các sinh viên là chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài cấp Trường đợt 1 năm 2020-2021 nhưng chưa hoàn thành và chưa nghiệm thu sẽ KHÔNG được xét tuyển trong đợt này.
 • Trong mỗi đợt xét duyệt, mỗi sinh viên chỉ được làm chủ nhiệm 01 đề tài (có thể tham gia các đề tài khác với tư cách là thành viên).
 • Mỗi đề tài triển khai theo nhóm (không dưới 03 sinh viên và không quá 05 sinh viên/đề tài, không tính giảng viên hướng dẫn).
 • Chủ nhiệm đề tài bắt buộc phải là sinh viên chính quy:
 • Năm 2, 3, 4 và năm 5 đối với ngành Y, ngành Răng – Hàm – Mặt;
 • Năm 2, 3 và năm 4 đối với ngành Dược;
 • Năm 2 và năm 3 đối với các ngành khác xét theo từng trường hợp cụ thể.
 • Năm 1 là thành viên.

Kính đề nghị các Khoa/Viện phổ biến rộng rãi thông báo này cho giảng viên và sinh viên trong đơn vị được biết để thực hiện đúng quy trình và tiến độ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ phòng QLKH – HTQT Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3617                Email: rd@hiu.vn

Trân trọng./.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172