Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo: thư mời viết bài Hội thảo quốc tế ICBF 2022


Viện Nghiên cứu Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế “The International Conference on Business and Finance” (ICBF 2022) vào ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2022. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ các nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, tài chính, kinh doanh, luật, v.v. 

Những nghiên cứu được xét duyệt trong hội thảo sẽ có cơ hội được công bố trên các tạp chí lớn, có uy tín như: 

  • Journal of Economic Development (Chung-Ang University) – Scopus
  • Asian Journal of Law and Economics (De Gruyter Publisher) – ISI-ESCI
  • International Journal of Economics and Management (University Putra Malaysia) – Scopus
  • China Finance Review International – Scopus 
  • Ngoài ra, nhiều bài báo cũng được chọn lọc công bố ở Book Series Vietnam and The Global Economy (World Scientific, Singapore).

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý thầy cô tham gia viết bài tham dự hội thảo và chia sẻ thông tin Hội thảo rộng rãi đến đồng nghiệp, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và học viên cao học quan tâm tham dự. Sự đóng góp và hỗ trợ của của Quý thầy cô là một nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của Hội thảo. (Thư mời viết bài và chi tiết thông tin hội thảo được đính kèm theo)

Thư mời viết bài Hội thảo ICBF 2022

ICBF 2022-CALL FOR PAPERS

Các mốc thời gian quan trọng:

  • 30/06/2022:Hạn cuối nộp bài. 
  • 01/08/2022:Hạn cuối kết quả phản biện. 
  • 10/08/2022:Hạn cuối đăng ký tham dự. 
  • 25-26/08/2022:Ngày diễn ra hội thảo.

Để biết thêm thông tin chi tiết Hội thảo, Quý thầy cô vui lòng truy cập trang website chính thức: Trân trọng.

https://icbf2022.sciencesconf.org/

Trân trọng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172