Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Thông báo hỗ trợ đăng bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín ISI, Scopus năm TC16 (2022 – 2023)


Thực hiện hoạt động NCKH trong năm TC16, Phòng QLKH-TCKH xin thông báo đến Quý Khoa, Viện, Bộ môn, Phòng, Trung tâm về việc hỗ trợ đăng bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín ISI, Scopus năm TC16 (2022 – 2023), cụ thể như sau:

  1. Bài báo được hỗ trợ: các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín ISI, SCOPUS thuôc tất cả các lĩnh vực;
  2. Cán bộ, giảng viên được hỗ trợ: tất cả giảng viên cơ hữu, cán bộ nhân viên của HIU có bài báo đăng được quy định ở khoản 1;
  3. Thời gian bài báo được hỗ trợ: các bài báo được đăng trong giai đoạn từ 1/7/2022 – 31/6/2023.
  4. Mức hỗ trợ: mức hỗ trợ từ 20 đến 30 triệu đồng/bài (mức trung bình là 25 triệu đồng/bài). Mức hỗ trợ cụ thể cho mỗi bài sẽ được Hội đồng xét duyệt quyết định.
  5. Quy trình: Nhà trường sẽ xét duyệt mỗi 03 tháng một lần. Quy trình thực hiện được đính kèm theo Phụ lục.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng QLKH-TCKH (ĐT: 028.73083456 /Ext: 3617, Email: rd@hiu.vn) hoặc ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng: 0981049266.

File đính kèm: Thông báo số 187/TB-HIU; Đơn đề nghị hỗ trợ đăng bài quốc tế.

Trân trọng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172