Thông báo về việc Đăng ký đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên năm TC16 (2022 – 2023)


Theo kế hoạch hoạt động trong năm Tài chính 16 (2022-2023), Phòng QLKH-HTQT xin thông báo đến Quý Khoa, Viện, Bộ môn, Phòng, Trung tâm về việc đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên năm 2022-2023, cụ thể như sau:

  1. Hồ sơ đăng ký
  1. Thời gian nộp hồ sơ và quy trình thực hiện
  • Bước 1: Các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị Phiếu đăng ký (Mẫu PĐK) gửi về Khoa/Viện/Bộ môn (đơn vị). Hội đồng Khoa học & Đào tạo các đơn vị tổ chức họp, đánh giá các Phiếu đăng ký. Sau khi đánh giá, các đơn vị tổng hợp các Phiếu đăng ký và gửi về Phòng QLKH-HTQT. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 21/8/2022.
  • Bước 2: Phòng QLKH-HTQT tổng hợp và tổ chức Hội đồng xét duyệt Phiếu đăng ký cấp Trường. Thời gian dự kiến: 22/8/2022 – 23/8/2022.
  • Bước 3: P Đối với các hồ sơ được duyệt, Phòng QLKH-HTQT sẽ thông báo để triển khai viết thuyết minh đề cương chi tiết.
  • Hình thức nộp hồ sơ: Khoa/Viện/Bộ môn gửi file mềm (soft copy) hồ sơ đăng ký về Phòng QLKH-HTQT qua email: rd@hiu.vn trước thời gian tổ chức Hội đồng xét duyệt Phiếu đăng ký cấp Trường.
  • Tên file mềm (soft copy) được thống nhất trình bày như mẫu sau: TÊN CNĐT_TÊN ĐỀ TÀI

Ví dụ: Nguyen Van A_Nghien cuu trich ly polyphenol tu la che xanh.

Các thông tin chi tiết khác về mục đích, đối tượng, kinh phí thực hiện… Quý Thầy, Cô vui lòng xem file đính kèm.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng QLKH-TCKH (ĐT: 028.73083456 – Ext: 3617, Email: rd@hiu.vn) hoặc Nguyễn Thị Vân Anh: 0901 850 259.

File đính kèm theo thông báo: Thông báo số 128/TB-HIU; Mẫu phiếu đăng ký NCKH SV.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172