Hội thảo/Hội nghị trong nước

Hội thảo Quốc gia “Sự hài lòng của người dân với các dịch vụ giáo dục: kinh nghiệm thế giới và Việt Nam” của trường ĐHSP Huế – dự kiến 24/11/2019

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Trường Đại học Sư phạm Huế về việc: Tổ chức Hội thảo Quốc gia “Sự hài lòng của người dân […]

Hội thảo Khai thác Thông tin Sáng chế Quốc tế cho người dùng tại VN ngày 16/05/2019 tại TP.HCM

Trong ngày 16/O5/2O19, Cục sở hữu trí tuệ Việt nam tại Thành phố HCM (NOIP) phối hợp với Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức hội […]

Chương trình Hội nghị, Hội thảo Khoa học do Hội Y học TP.HCM tổ chức 05/2019

Văn phòng Hội Y học TP. Hồ Chí Minh Thông báo các Chương trình Hội nghị, Hội Thảo Khoa học do Hội Y Học Thành phố Hồ Chí Minh Tổ […]

VATM: Hội nghị Khoa học và Công nghệ năm 2O19

Ngày 15/O3/2O19, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học và công nghệ nhằm giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172