Phòng Quản lý Khoa học

Thông báo đăng ký tham dự Diễn đàn Khoa học Sinh viên quốc tế lần thứ 7 năm 2023

Sở KH&CN An Giang: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 (đợt 2)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình 1322

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức “Hội nghị khoa học Tuổi trẻ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ 1”

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Ứng dụng công nghệ đề xuất để đưa ra tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2024 (lần 2)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 (Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-BKHCN)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 (Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Bình Thuận: tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024

Thông báo đăng ký tham gia Hội nghị khoa học Tuổi trẻ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ 1

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172