Phòng Quản lý Khoa học

Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo số 1231 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo số 1232/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023 – Quyết định số 1635/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Ứng dụng công nghệ đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Sở KH&CN Tp.HCM: thông báo mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN “Thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp”

Thông báo cập nhật các Công trình NCKH của Giảng viên-CBNV từ 01/07/2022 đến 30/06/2023

Thông báo về việc Đăng ký đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên năm TC16 (2022 – 2023)

Thông báo về việc Đăng ký đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên năm TC16 (2022 – 2023)

Bộ KH&CN: Thông báo thực hiện Quyết định số 1499/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172