Đề tài nckh các cấp

Sở KH&CN Long An: Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2022

Sở KH&CN Tp.HCM: mời tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ năm 2022

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 557/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Cần Thơ: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị đến năm 2030

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 466/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng Dự án Thuộc “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021 – 2030”, thực hiện năm 2022-2023

Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022 (Quyết định số 359/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Bình thuận: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172