Đề tài nckh các cấp

Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh: Về việc tuyển chọn tổ […]

Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long: kêu gọi đề xuất nhiệm vụ kh&cn thuộc chương trình KH&CN trọng điểm […]

Sở KH&CN Gia Lai: Thông báo số 596/QĐ-UBND về việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy, Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Gia Lai như sau: Thực hiện Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày […]

Sở KH&CN Tiền Giang: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang: về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình […]

Sở KH&CN Kiên Giang: Thông báo đề xuất đề tài/dự án tham gia Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang: Về việc kêu gọi đề xuất đề tài/dự án tham gia Chương trình KH&CN […]

Sở KH&CN Hậu Giang: Thông báo đề xuất đề tài/dự án tham gia Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Hậu Giang: V/v tiếp nhận đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng […]

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai: về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình […]

Sở KH&CN Đăk Nông: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Đăk Nông: về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình […]

Cục Sở hữu Trí tuệ: Thông báo tuyển chọn thực hiện dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản Trí tuệ thực hiện từ năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc […]

Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN CMCN lần thứ 4 năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng chuyển đến Quý Thầy, Cô thông báo của Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172