Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 4)


Cập nhật lần cuối vào 27/10/2020

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2020;

Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (đợt 4).

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/11/2020.

Ngày chứng thực hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trong trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu văn bản đơn vị gởi đến của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Nơi nhận hồ sơ: hồ sơ nộp trực tiếp (Văn phòng Sở KH&CN Đồng Nai) hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: số 1597, Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)

Các biểu mẫu hồ sơ được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: http://www.dost-dongnai.gov.vn (Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ).

Trong qua trình xây dựng hồ sơ nếu có vướng mắc mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học – Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 02513.822.297 – Số nội bộ: 8688, 8140 hoặc email theo địa chỉ: khcndn.qlk@gmail.com.

Thông tin chi tiết:

1968TB_20.10.20_QLK238.pdf

1968TB_20.10.20_QLK238.docx

Phòng Quản lý Khoa học.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172