Đề tài nckh các cấp

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Sở KH&CN An Giang: Đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy pháp triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”, thực hiện năm 2023

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh – Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ xử lý pin phế thải để sản xuất vật liệu”

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư năm 2022

Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc chuyên ngành năng suất chất lượng năm 2022

Sở KH&CN Long An: Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2022

Sở KH&CN Tp.HCM: mời tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ năm 2022

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 557/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Cần Thơ: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị đến năm 2030

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172