Đề tài nckh các cấp

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 466/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng Dự án Thuộc “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021 – 2030”, thực hiện năm 2022-2023

Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022 (Quyết định số 359/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Bình thuận: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 1 năm 2022)

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị đồng bộ để sơ chế và bảo quản Mắc ca tại Đắk Nông và vùng Tây Nguyên (Quyết định số 152/QĐ-BKHCN ngày 21/2/2022)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo quạt ly tâm công nghiệp hiệu suất cao, công suất tối thiểu 1.000kW (Quyết định số 144/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2022)

Bộ KH&CN: Thông báo lần hai về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia (theo Quyết định số 2100/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 8 năm 2021)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 174/QĐ-BKHCN ngày 24/02/2022)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172