Đề tài nckh các cấp

Sở KH&CN Hậu Giang: thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2022

Sở KH&CN Cần Thơ: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023

Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo số 183/SKHCN-QLKH đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023.

Sở KH&CN Bình Định: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN Nghiên cứu quy trình chăn nuôi heo an toàn bằng thảo mộc và chế phẩm sinh học trên đệm lót tại địa bàn tỉnh Bình Định

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2022

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2021/2022

Sở KH&CN Sóc Trăng: Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Sở KH&CN Đắk Nông: Thông báo về việc tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022

Sở KH&CN An Giang: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 (đợt 1)

Sở KH&CN Khánh Hoà: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172