Thông Báo NCKH

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Ứng dụng công nghệ đề xuất để đưa ra tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2024 (lần 2)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 (Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-BKHCN)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 (Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Bình Thuận: tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024

Thông báo đăng ký tham gia Hội nghị khoa học Tuổi trẻ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ 1

Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo c tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần 2)

Sở KH&CN Khánh Hoà: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh bổ sung thuộc kế hoạch KHCN năm 2023

Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo số 1114 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở KH&CN Lâm Đồng: Thông báo Tuyển chọn lần 2 tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172