Thông Báo NCKH

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Ứng dụng công nghệ đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023

Thông báo số 4 về việc cập nhật các Công trình NCKH của Giảng viên-CBNV từ 01/07/2022 đến 30/06/2023

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Thông báo hỗ trợ đăng bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín ISI, Scopus năm TC16 (2022 – 2023)

Thư mời viết bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2023-2024

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023 (Quyết định số 420/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Tp.HCM: thông báo về việc mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo Đợt 1 năm 2023

Sở KH&CN Tp.HCM: thông báo về việc mời tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Bộ KH&CN: Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 150/QĐ-BKHCN)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 127/QĐ-BKHCN)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172