Thông Báo NCKH

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ thực hiện năm 2023

Sở KH&CN Tiền Giang: thông báo về việc mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo Đợt 1 năm 2023

Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 2 năm 2023) (TB 233)

Sở KH&CN Sóc Trăng: Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Sở KH&CN An Giang: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 (đợt 1)

Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện tại Kiên Giang từ năm 2024

Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang từ năm 2024

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi nghiên cứu khoa học Tuổi trẻ 2022

Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172