Thông báo khác

Phòng QLKH-HTQT: Tổ chức buổi Seminar tập huấn về viết và công bố bài báo khoa học trên Tạp chí uy tín trong nước và quốc tế (ISI, SCOPUS) trong lĩnh vực khoa học sức khỏe

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: mời tham gia tập huấn với Nhà xuất bản Taylor & Francis “Từ nghiên cứu đến công bố quốc tế”

Trường Đại học Y Hà Nội: Tổ chức Hội nghị Giáo dục Y khoa lần thứ VI Chủ đề: “Chuyển đổi đào tạo Y khoa trong kỷ nguyên của đổi mới và tiến bộ kỹ thuật”

Thông báo về việc tính giờ nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 (01/7/2021 đến 30/6/2022)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh: thư mời tham dự Hội thảo “Xây dựng đơn vị học tập – Mô hình phát triển bền vững trong giáo dục đại học”

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: thư mời tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XV năm 2022

Thư mời tham gia các sự kiện chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4/2022 và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2022

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế ICFE 2022-Trường Đại học Tôn Đức Thắng

International Conference “A pathway towards Carbon Neutrality in Asia”

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á tổ chức hội nghị chuyên đề “Economics and Business: Agendas for the Uncertain World” JABES Seminar Talks 2022

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172