Hội nghị – Hội thảo Trường

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN: Thư mời viết bài Hội thảo ICYREB 2022

Khoa RĂNG HÀM MẶT: Tổ chức hội thảo khoa học “NHA KHOA PHỤC HỒI KỸ THUẬT SỐ – DIGITAL RESTORATIVE DENTISTRY”

Phòng QLKH-HTQT: Tổ chức buổi Seminar tập huấn về viết và công bố bài báo khoa học trên Tạp chí uy tín trong nước và quốc tế (ISI, SCOPUS) trong lĩnh vực KHXH&NV

Phòng QLKH-HTQT: Tổ chức buổi Seminar tập huấn về viết và công bố bài báo khoa học trên Tạp chí uy tín trong nước và quốc tế (ISI, SCOPUS) trong lĩnh vực khoa học sức khỏe

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: mời tham gia tập huấn với Nhà xuất bản Taylor & Francis “Từ nghiên cứu đến công bố quốc tế”

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh: thư mời tham dự Hội thảo “Xây dựng đơn vị học tập – Mô hình phát triển bền vững trong giáo dục đại học”

Chuỗi Seminar Tối ưu hóa và ứng dụng – Chủ đề: “Điều kiện tối ưu cấp 2 trong tối ưu không trơn ” – Ngày 04/04/2021

Seminar: “Finding your cultural identity – Tìm kiếm bản sắc văn hóa bản thân” – Ngày 23/1/2021

Seminar chuyên đề “Vaccine ngừa COVID-19” – Ngày 20/1/2021

Nhằm cập nhật cho giảng viên và sinh viên những thông tin cơ bản về vaccine, đặc biệt là vaccine ngừa SARS-CoV-2, đồng thời quảng bá cho hoạt động đào […]

Chương trình Seminar “Việt Nam Học, chiếc cầu nối Việt Nam với thế giới” – Ngày 08/01/2021

Nhằm giới thiệu về Việt Nam học, ngành khoa học quan trọng nhưng đang thiếu nguồn nhân lực do cung không đủ cầu, cũng như để thông tin về việc […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172