Trung tâm Thông tin – Thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (Information Center and Library) được thành lập với mục tiêu và nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là đưa người học đến gần với nguồn tài nguyên và dẫn lối người học vào con đường học tập, nghiên cứu trên bước đường chinh phục tri thức của mình.
Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học quốc tế Hồng Bàng được thiết kế với không gian đẹp, thoáng mát, yên tĩnh với đội ngũ cán bộ thư viện nhiệt tình, đã được trang bị kỹ năng và kiến thức đáp ứng tốt quá trình phát triển thư viện theo thời đại công nghệ cao, là nơi đáng tin cậy cho việc giải trí, học tập, nghiên cứu của bạn đọc. Trong thời gian tới Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ với các thành viên trong hệ thống thư viện cả nước và một số thư viện của các quốc gia trong khu vực để trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ, từng bước hội nhập với hoạt động thư viện quốc tế. Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học quốc tế Hồng Bàng luôn đẩy mạnh mọi hoạt động, tăng cường các dịch vụ Thư viện đáp ứng nhu cầu thông tin tư liệu và là địa chỉ tin cậy với Bạn đọc.

Tài nguyên học thuật

Hoạt động thư viện

Hình ảnh thư viện

Book review

Thông báo

Địa chỉ

Hãy gặp gỡ các chuyên viên Trung tâm Thông tin – Thư viện

Họ và tên  Phân công nhiệm vụ Email
1 ThS. Trương Minh Hoài Phụ trách chung hoaitm@hiu.vn 
2 CN. Bùi Nguyễn Hoàng Diệp Bộ phận nghiệp vụ diepbnh@hiu.vn
3 CN. Lê Hoàng Vũ Tổ CNTT vulh@hiu.vn
4 CN. Huỳnh Thanh Tấn Tổ CNTT tanht@hiu.vn
5 CN. Đặng Thiên Tùng Công tác phục vụ tungdt@hiu.vn
6 CN. Nguyễn Đoàn Long Nhật Tổ CNTT nhatndl@hiu.vn
7 CN. Nguyễn Thị Tám Bộ phận nghiệp vụ tamnt2@hiu.vn

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172