Đề tài NCKH các cấp (Sở, Tỉnh, Bộ, Nhà nước)

Hoạt động NCKH với các Sở, Tỉnh

Bộ môn Logistics làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

Ngày 05/05/2020 vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Hội đồng khoa học tỉnh đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu chuỗi cung ứng trái cây có múi tại tỉnh Bình Dương" do NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Logistics của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – làm chủ nhiệm. Hội đồng đánh giá cao các nội dung đề xuất trong đề cương, các kết quả dự kiến đạt được của đề tài và thống nhất đề nghị cho đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian dự kiến là 02 năm.