Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia Quyết định số 1302/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia – Quyết định số 1209/QĐ-BKHCN

Sở KH&CN Tp.HCM: thông báo mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đợt 2 năm 2022

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia-Quyết định số 872/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia-Quyết định số 816/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn lần hai tổ chức chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia theo Quyết định số 2621/QĐ-BKHCN và Quyết định số 2655/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia-Quyết định số 783/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia-Quyết định số 785/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022-Quyết định số 749/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022-Quyết định số 748/QĐ-BKHCN

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172