Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

 Lượt xem: 384

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo Gia hạn thời gian nộp đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 (lần 2)

 Lượt xem: 165

Sở KH&CN Tỉnh Bình Dương: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2021

 Lượt xem: 169

Sở KH&CN Tp.Hồ Chí Minh: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2021

 Lượt xem: 94

Sở KH&CN Cà Mau: Thông báo về việc nộp hồ sơ thuyết minh đề cương nhiệm vụ KH&VN cấp tỉnh bổ sung thực hiện từ năm 2021

 Lượt xem: 237

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 1569/QĐ-BKHCN)

 Lượt xem: 107

Sở KH&CN Tỉnh Bình Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1, lần 2)

 Lượt xem: 49

Sở KH&CN Đồng Tháp: thông báo Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức/ cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 Lượt xem: 77

Sở KH&CN Tỉnh Long An: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (lần 2)

 Lượt xem: 176

Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

 Lượt xem: 388

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172