Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN CMCN lần thứ 4 năm 2020


Cập nhật lần cuối vào 17/06/2020

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng chuyển đến Quý Thầy, Cô thông báo của Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thực hiện trong kế hoạch năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (03/10/2019):

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/ManagementNews/DetailNew/5754

Toàn bộ bản văn thông báo cùng các Mẫu biểu sử dụng: 53-TB-SKHCN_BaRia-VungTau.pdf

Địa chỉ nhận Phiếu Đề xuất Đặt hàng, Nhiệm vụSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngoài ra gửi kèm bản điện tử Phiếu Đề xuất, Đặt hàng (file word) đến hộp thư (email): quanlykhoahocbrvt@gmail.com ​để phục vụ cho công tác tổng hợp 

Thời gian nhận Phiếu Đề xuất Đặt hàng, Nhiệm vụTừ ngày 20/09/2019 đến hết ngày 20/11/2019

Mẫu biểu sử dụng:

– Cá nhân, Viện, Trường, Trung tâm Nghiên cứu, Tổ chức Khoa học và Công nghệ: Mẫu A-ĐXNV

– Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Dùng Mẫu B1-ĐXĐT/ĐAMẫu B2-ĐXDAXSTN 

Sở Khoa học Công nghệ sẽ thông báo danh sách các đặt hàng nhiệm vụ công nghệ cấp tỉnh trong kế hoạch 2020 trên trang thông tin điện tử (website) của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại địa chỉ: 

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172