Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo Số 465/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh năm 2021


Cập nhật lần cuối vào 06/05/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo số 465/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021, như sau:

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn.

Để có sở tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh; các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu ;trường Đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết để tham gia đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021, như thông báo Số 465 đính kèm – theo đó, các lĩnh vực được đề cập như sau:​

1. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp

2. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

3. Lĩnh vực khoa học xã hội – nhân văn

4. Lĩnh vực y tế – giáo dục

5. Lĩnh vực Bảo vệ môi trường

6. Lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Hồ sơ đề xuất (tham khảo các file word đính kèm):

1. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN nghệ cấp tỉnh (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học): Mẫu A1-ĐX-DT/DA

2. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm): Mẫu A2-ĐXDASXTN

3. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho dự án hoa học và công nghệ): Mẫu A3-ĐXDAKHCN

Thời gian nộp đề xuấtKể từ ngày thông báo đến hết ngày 01/05/2020

Nơi nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai – Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

– Bản mềm file word đề xuất đề nghị gửi về địa chỉ email: khcndn.qlk@gmail.com

– Điện thoại: Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, số: 0251.38222688So-465-TB-SKHCN_ThongBaoDeXuat_2021.pdf
So-1461_UBND_KGVX_19.02.2020.pdf
So-254-BKHCN-KHTC.pdf
1.Mau_A1_DXDT_2021.docx
2.Mau_A2_DXDASXTN_2021.docx
3.Mau A3_DXNV_2021.docx

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 296

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172