Sở KH&CN Đắk Lắk: Thông báo số 16/TB-SKHCN xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2021


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo Số 16/TB-SKHCN ngày 06/02/2020 của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk về việc xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021 đối với các huyện, thị xã, thành phố, như sau:

1. Yêu cầu về ý tưởng cho đề tài, dự án cấp cơ sở:

a). Đề tài, dự án cấp cơ sở phải tập trung giải quyết vấn đề cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, ưu tiên lĩnh vực sản xuất chủ yếu của địa phương.

b). Chú trọng lựa chọn các thành tựu, kết quả KH&CN (từ các đề tài KH&CN các cấp đã được nghiệm thu như cấp tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước,…) để xây dựng các mô hình vào thực tiễn công tác, sản xuất, đời sống và đồng thời có khả năng nhân rộng cao và mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội rõ rệt cho địa phương.

c). Phiếu đề xuất đề tài, dự án cấp cơ sở được xây dựng theo mẫu hướng dẫn kèm theo (mẫu PĐX)

2. Thời hạn nhận hồ sơtrước ngày 29/04/2020, quá thời hạn này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk không xem xét giải quyết.

3. Biểu mẫu: tham khảo đường link lấy mẫu: http://skhcn.daklak.gov.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-co-so-download240.html

– Mẫu PĐX

– Mẫu 2-PĐHNV

4. Địa chỉ nhận hồ sơPhòng Quản lý Khoa học và công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

                                     Địa chỉ: Số 15A, đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
                                      Điện thoại: (0262) 395 7831.
                                     Gửi kèm bản điện tử của các Phiếu đề xuất đặt hàng đến địa chỉ: thanhthanhqlcs@gmail.com

Phòng Quản lý Khoa học HIU trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 211

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172