Sở KH&CN Đắk Lắk: Thông báo số 25/TB-SKHCN đề xuất nhiệm vụ về nguồn Gen đến 2025, định hướng đến 2030


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo số 25/TB-SKHCN ngày 10/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đăk Lắk về việc Đề xuất nhiệm vụ thuộc “Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, như sau:

1. Mục tiêu: Đề xuất nhiệm vụ thuộc “Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

2. Thời hạnchậm nhất trước ngày 17/03/2020 để tổng hợp xây dựng Đề án Quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

3. Biểu mẫu: tham khảo đường link lấy mẫu: Công văn 161/BKHCN-CNN;  Thông tư 17/2016/TT-BKHCN

4. Địa chỉ nhận hồ sơPhòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk – Địa chỉ: Số 15A, đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: (0262) 395 2907. Gửi kèm bản điện tử của các Phiếu đề xuất đặt hàng đến địa chỉ: qlkh@khcn.daklak.gov.vn

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 348

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172