Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long: kêu gọi đề xuất nhiệm vụ kh&cn thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”.

– Đề xuất nhiệm vụ KH&CN: mẫu đề xuất nhiệm vụ thực hiện theo Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại Phụ lục của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

– Thời hạn: Đề nghị gửi về Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long: trước ngày 18/11/2019.

– Nơi nhậnPhòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long – số 111, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (vui lòng gửi văn bản giấy và file điện tử qua email để thuận lợi cho công tác tổng hợp) – email: qlkhvinhlong@gmail.com – điện thoại: (0270) 382 7201.

Tham khảo thêm file thông báo: Thông báo 726/TB-SKHCN Vĩnh Long 

Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 83

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172