Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo Số 09/TB-SKHCN đề xuất, đặt hàng đề tài NCKH&CN, DASXTN 2021 của tỉnh


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo Số 09/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2021 của tỉnh, như sau:

A. Lĩnh vực định hướng nhiệm vụ phát triển Khoa học và công nghệ

1. Khoa học xã hội và nhân văn

2. Khoa học và công nghệ biển

3. Công nghệ thông tin và truyền thông

4. Công nghiệp và năng lượng

5. Tài nguyên và môi trường

6. Nông nghiệp

7. Giao thông vận tải

8. Xây dựng

9. Y – dược

10. Giáo dục – đào tạo và dạy nghề

11. Du lịch

12. Quốc phòng và an ninh

B.  Thời hạn thực hiện và Biểu mẫu thực hiện: Các cá nhân, Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu, tổ chức Khoa học và công nghệ căn cứ vào định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh để trao đổi, làm việc và gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ đến các Sở, ban, ngành, địa phương quản lý theo lĩnh vực của nhiệm vụ được đề xuất, đồng thời gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Mẫu A-ĐXNV (và các tài liệu kèm theo nếu có). Thời hạn: Trước ngày 15 tháng 5 năm 2020.

C. Phiếu đề xuất nhiệm vụ, phiếu đặt hàng xin gửi về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

Ngoài ra, đề nghị gửi kèm bản điện tử Phiếu đề xuất, đặt hàng (file word) đến hộp thư: quanlykhoahocbrvt@gmail.com để phục vụ cho công tác tổng hợp.

D. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo danh sách các đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh kế hoạch năm 2021 trên trang Web của Sở KH&CN tại địa chỉ: http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/.

E. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp đề xuất đặt hàng và tổ chức hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh để xem xét, đánh giá; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh kế hoạch năm 2021.

F. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sẽ được đăng tải tại Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuTrang Web của Sở Khoa học và Công nghệhttp://sokhcn.baria- vungtau.gov.vn/ và báo Bà Rịa – Vũng Tàu để tiến hành tuyển chọn hoặc giao trựctiếp cho tổ chức, cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện.

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học (Điện thoại: 0254.3513.024) để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Biểu mẫu: Mau_A-DXNVMau_B1-DXDT_DAMau_B2-DXDASXTN

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Phòng Quản lý Khoa học HIU trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 167

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172