Sở KH&CN Cà Mau: Thông báo số 19/TB-SKHCN về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển Quý Thầy/Cô Thông báo số 19/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, như sau:

Kính gửi:

  • Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
  • Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau;
  • Các Viện, Trường Đại học khu vực phía Nam. 

Thực hiện Luật khoa học và công nghệ năm 2013; Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ. Theo đó, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ hình thành theo hướng đặt hàng là chủ yếu. Vì vậy, khi đề xuất nhiệm vụ các tổ chức, cá nhân cần tham khảo Quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Cà Mau, trong đó, đặc biệt chú ý tập trung vào các ngành hàng chủ lực, các giải pháp phát triển sản xuất để thích ứng biến đổi khí hậu… cùng các vấn đề cấp thiết khác được các ngành, các địa phương đặt ra từ thực tiễn sản xuất.

Để các nhiệm vụ khi đề xuất phù hợp với thực tiễn, có giá trị ứng dụng cao, Sở Khoa học và Công nghệ lưu ý một số điểm để các tổ chức, cá nhân khi đăng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh cần quan tâm  như:

1. Nhiệm vụ khi đăng ký phải có tính mới, bức xúc và phải có địa chỉ ứng dụng cụ thể; nên trước khi đăng ký cần tổ chức khảo sát thực địa và trao đổi vấn đề quan tâm nghiên cứu với các ngành và địa phương của tỉnh.

2. Ưu tiên triển khai nghiên cứu ở những địa bàn còn khó khăn, các nhiệm vụ đề xuất thực hiện phải được xác nhận triển khai ứng dụng từ các ngành và địa phương trong tỉnh.

Phiếu đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021 thực hiện theo mẫu phiếu đính kèm và gởi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ: Số 263 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

(kèm file điện tử gửi: npvyskhcn@gmail.com). Điện thoại liên hệ: (0290) 383 7232

Thời gian nhận đăng ký chậm nhất đến ngày 05/05/2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh./.

Phòng Quản lý Khoa học HIU trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 143

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172