Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021


Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Trà VinhVề việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị có nhu cầu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc giai giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” mã số KC-4.0/19-25, tìm hiểu, tham khảo các nội dung liên quan theo Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ và thực hiện đề xuất (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 01/11/2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Địa chỉ nhận đề xuấtPhòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh

Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh,

Điện thoại: (0294) 386 4166;

Đồng thời gửi kèm file mềm (.docx) vào địa chỉ emailnvkhcntv@gmail.com

Vui lòng truy cập Website: http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/khcn, vào mục “Thông báo” để tải các văn bản và biểu mẫu đính kèm. 

(Đính kèm: Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệMẫu đề xuất đề tài/dự án)

Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – trân trọng thông báo

 Lượt xem: 109

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172